Blog mojTransporter.com

Puno korisnih informacija, novi trendovi i ideje, sve na jednom mestu...

Posetite i mojTransporter.com

Pišite nam: office@mojtransporter.com

Saznajte kako koristiti digitalni tahograf

Pored analognih tahografa koji su još uvek u velikoj meri zastupljeni, sve je više digitalnih tahografa u upotrebi u teretnom saobraćaju. U ovom tekstu će biti predstavljene osnovne funkcionalnosti, prednosti, mane kao i osnovna pravila upotrebe digitalnih tahografa. 


U tekstu ranije objavljenom na blogu Sve o tahografu je objašnjena svrha tahografa u vozilima kao i osnovna pravila korišćenja i prateća regulativa. U ovom tekstu će se nadograditi prethodna tema sa detaljnijim opisom digitalnih uređaja. 

1. Osnovne informacije o digitalnom tahografu


Digitalni tahograf predstavlja uređaj koji obezbeđuje nadzor vremena vožnje vozača, vremena provedenog na radu na drugim aktivnostima, vreme odmora kao i brzinu i pređeni put vozila. Digitalni uređaj informacije dobija preko senzora koji se zove ‚‚kodirani davač brzine‚‚. Takođe, može primati i signal od GPS uređaja.


Sam tahograf beleži i pamti podatke poput:

- lični podaci vozača,
- brzinu kretanja vozila, 
- greške i kvarove na tahograf uređaju,
- pokušaje neovlašćenog otvaranja tahografa, 
- druge relevantne podatke.

Osnovna razlika u odnosu na analogni je u načinu upotrebe:

- analogni koristi listiće, sa ručnim unosom registarskih oznaka i podataka vozača,


- digitalni koristi memorijske kartice vozača i štampa potrebne izveštaje.


Za detaljnije informacije o pravilnoj upotrebi tahografa pročitajte Pravilnik o načinu korišćenja tahografa.

2. Memorijske kartice

Postoje četiri vrste memorijskih kartica, u zavisnosti od namene:

- memorijska kartica za vozače (članove posade) gde se beleže podaci o vozaču,
- za prevoznike gde se beleže informacije o firmi, 
- za nadzorne organe, ove kartice mogu pristupiti kompletnoj memoriji tahografa i prebacivati podatke na druge medije,
- za radionice, tj. tehnička lica koja vrše servisiranje tahografa.


Više o zahtevima za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe možete naći ovde.

3. Upotreba digitalnog tahografa


Osnovna upotreba digitalnog tahografa podrazumeva sledeće aktivnosti:

a) Ubacivanje kartice,

b) Odabir aktivnosti,


c) Štampanje izveštaja,

d) Završetak smene/aktivnosti i vađenje kartice.

Podaci se upisuju na kartice automatski, ali u slučaju da su obavljane neke aktivnosti dok kartica nije bila u uređaju potrebno ih je (obavezno) naknadno ručno uneti.

Uputstvo možete pogledati ovde:4. Prednosti i mane digitalnih tahografa


Prednosti:

- lakša i brža kontrola vozača i vozila,
- smanjena mogućnost manipulacije,
- smanjenje korupcije,
- lakše praćenje aktivnosti od strane vozača i prevoznika.


Mane:

- Manipulacije senzorima kretanja, gde je najpoznatiji magnet,
- Procedure oko zahteva za karticama, 
- Ručne beleške na poleđini štampanog izveštaja u slučaju da se izgubi kartica, prijava policiji i ostale komplikacije,
- U slučaju nekorišćenja kartice prilikom aktivnosti potrebno ih je ručno uneti.Zanimljivosti

Ono što je naredni korak u evoluciji tahografa je da se efikasno povežu sa GPS uređajima i time praktično omogući poređenje dva različita sistema kontrole. Bežični prenos podataka je nešto što će uskoro preovladati svetom tahografa, na ovim prostorima verovatno sa malom zakašnjenjem kako smo već i navikli, rekao bih.

Komentari (2) -

 • Драган

  Драган

  11/17/2014 5:41:03 PM | Odgovori

  Ја већ користим дигитални такограф у домаћем саобраћају,тренутно имам намеру да се поново вратим у међународни.
  Занимаме како се правилно врши контрола возача од стране надлежних служби и дали је можда промењен закон о времену вожње,одмора дневног,ноћног и викенд паузе, у домаћем и иностраном. Хвала

 • Nebojša

  Nebojša

  11/17/2014 11:48:21 PM | Odgovori

  Ili dođete kod mene na obuku o vremenu vožnje, odmora i korišćenju digitalnih tahografa... Ne bih da zloupotrebljavam blog reklamom, reći ću samo da imamo odličnu knjigu za 1.000 dinara.
  Magnet polako odlazi u prošlost. Kod tahografa druge generacije je već veoma teško koristiti ga neprimetno. Treća je već u proizvodnji i magnet je neupotrebljiv...
  Pitanje GPS praćenja komercijalnih vozila je već 2 godine na raspravi u Evropi. Kako stvari stoje, verovatno će se prihvatiti i pored oštrih osuda zagovornika privatnosti i poslovne tajnosti, s tim što policija neće moći da kažnjava na osnovu podataka sa sistema GPS praćenja, ali će moći da postavi patrolu tamo gde treba...
  Za Dragana: Kontrola vozača se vrši kao i do sada, s tim što bi za digitalni tahograf morali da imaju kontrolnu karticu. Ako je nemaju, mogu tražiti ispis sa tahografa ili kartice. U domaćem saobraćaju na snazi je ono što propisuje ZOBS, a za međunarodni postoji posebna uredba. Kad pređeš granicu, na snazi je AETR sporazum koji je izjednačen sa EU propisima, mislim od 2009. godine. Svodi se na isto što piše i u domaćoj uredbi.
  Pozdrav!

Dodaj komentar

Loading