Blog mojTransporter.com

Puno korisnih informacija, novi trendovi i ideje, sve na jednom mestu...

Posetite i mojTransporter.com

Pišite nam: office@mojtransporter.com

Kako ‚‚pametni‚‚ telefoni mogu biti korisni u transportu i logistici?

Ne postoji posao sa više ‚‚hardvera‚‚: teških mašina, robe, opreme, papirologije, zaposlenih sa osnovnim ili srednjim obrazovanjem a da, sa druge strane, toliko zavisi od informacija kao što je transport i logistika. U ovoj delatnosti prava informacija u pravo vreme znači 50% obavljenog posla. 


U doba razvoja logistike kao zasebne delatnosti dobra stara telefonska žica je predvodila logističku flotu zajedno sa telefax mašinama koje od 1964. godine ulaze u širu komercijalnu upotrebu. Razvojem računarskih tehnologija i pojavom interneta sve se seli na ekrane personalnih računara.Dinamičko praćenje tokova postaje moguće sa satelitskim sistemom. U isto vreme se razvijaju i uređaji koji se ugrađuju na vozila i u skladišta a koji za funkciju imaju pružanje informacija kontrolnom ili dispečerskom centru. 


Prethodnih par godina je obeležio munjeviti razvoj mobilnih ‚‚pametnih‚‚ uređaja, koji se iz nekog razloga i dalje zovu telefon, iako je telefoniranje samo jedna od mnogih funkcija koje oni pružaju. Ovi uređaji predstavljaju svojevrsnu revoluciju u poslovnoj komunikaciji i nose značajne promene i u našem poslu. Objasnićemo najvažnije:


1. Mobilni uređaji specijalizovani za logističke procese


Prvi specijalizovani mobilni uređaji su pravljeni za upravljanje tokovima u magacinskom poslovanju, pre svega za optimizaciju vremena i tačnosti skladištenja i komisioniranja. To su takozvani ‚‚hend held terminali‚‚. Danas se, po mnogim istraživanjima, u logistici najviše koriste komercijalni ‚‚pametni‚‚ telefoni (blackberry, iphone, android) a tek na drugom mestu su tradicionalni mobilni uređaji pravljeni specijalizovano za logistiku. 

Prednosti pametnih telefona u odnosu na hend held uređaje su: 

a) cena, b) multifunkcionalnost, c) bolje skeniranje bar kodova pomoću kvalitetnih digitalnih kamera kojima su svi pametni telefoni opremljeni, d) daleko fleksibilniji softwer, e) bolje opcije za deljenje informacija.

Sve u svemu, može se doneti zaključak da pametni telefoni polako zamenjuju skupe specijalizovane uređaje u magacinskom poslovanju.


2. Jednostavne, besplatne i u isto vreme jako korisne aplikacije za transportne aktivnosti


S obzirom da su android pametni telefoni najviše zastupljeni na našim prostorima predstavićemo par korisnih aplikacija za android, besplatnih pritom.

- Truck parking Europe, jednostavna i korisna aplikacija za sve vozače i dispečere. Funkcioniše po principu slobodnog unosa parkinga i slobodnog pregleda najbližih parking mesta ili planiranja parkinga na zadatoj ruti. Postoje ocene parkinga i mogućnost komentara. Topla preporuka!- Google maps, ubedljivo najbolje mape iza kojih stoji najveći brend na svetu u sferi informacionih tehnologija, ako neko mesto postoji na planeti zemlji, postoji i na google mapama.